петак, 23. новембар 2012.

The Psychology of Tyranny vs. the Nature of Conformity 

Psihologija tiranije na suprot prirode konformizma 

 (Konformizam =1.  Повлађивање, безусловно прихватање нечијег мишљења или став 2.Pojava po kojoj pratiš glavnog ovna u stadu, cimaš se na svaki zvuk njegovog zvona, ložiš se na istu ovcu kao i svi ostali, paseš istu travu iako je malo gorka za tvoj ukus, i to sve samo zato da te ne izbace iz stada i ostave vukovima, 3. Pojava da se prati grupa i da se osoba povinuje grupi i njenim nacelima kako ne bi bila odbacena u drustvu pri tome suzbijajuci sopstvene utiske i nacela, 4. Конформизам је понашање појединца које је конзистентно са нормама и очекивањима релевантне друштвене групе. Такво понашање иде у правцу некритичког саглашавања са важећим, општеприхваћеним групним нормама и вредностима, посебно под групним притиском. У пракси, то је тежња појединаца и група да се потпуно прилагоде окружењу и да не чине ништа што би се сматрало ексцентричним или необичним од стране ауторитета. Конформизам искључује креативност, вођство и активизам и противи се промени и прогресу. Овај појам често има негативан призвук у смислу претераног прилагођавања по цену губљења аутономије и самопоштовања личности...., ... )

When we see somebody doing bad things, we assume they are bad people to begin with. – Dr. Philip Zimbardo, The Stanford Prison Experiment

Anna Hunt, Contributor
Activist Post


The foundation for understanding the psychology of tyranny and human obedience is based on classical studies such as the
Stanford Prison Experiment conducted in 1971 by Dr. Philip Zimbardo, and the Milgram Obedience Experiment conducted by Stanley Milgram in the early 1960s, with very little done since then in terms of research into this form of extreme behavior.

These experiments showed that ordinary people will participate, sometimes enthusiastically, in acts of cruelty when put in roles of authority or are instructed by authority figures to engage in such acts.

Ordinary people, simply doing their jobs, and without any particular hostility on their part, can become agents in a terrible destructive process. Moreover, even when the destructive effects of their work become patently clear, and they are asked to carry out actions incompatible with fundamental standards of morality, relatively few people have the resources needed to resist authority. – Stanley Milgram, “The Perils of Obedience,” 1974
Milgram and Zimbardo’s theories are now challenged by professors Alex Haslam and Stephen Reicher who published a recent essay, “Contesting the 'Nature' Of Conformity: What Milgram and Zimbardo’s Studies Really Show”, in PLOS Bilology.

Haslam and Reicher argue that people do not conform blindly to the roles and rules of authority, but they conform because they identify with the authority. These conformists do not lack intelligence or morality, but are aware of what they are doing and believe that what they are doing is right.
…the fundamental point is that tyranny does not flourish because perpetrators are helpless and ignorant of their actions. It flourishes because they actively identify with those who promote vicious acts as virtuous. It is this conviction that steels participants to do their dirty work and that makes them work energetically and creatively to ensure its success. – Haslam and Reicher, “Contesting the “Nature” Of Conformity: What Milgram and Zimbardo’s Studies Really Show,” Nov. 2012
The power of the environment has a way of changing and transforming people to a point of obedience and conformity, and, sadly, cruelty. ... PLEASE, CONTINUE READING ON :


Нема коментара:

Постави коментар